Ytek מחנכים היום אל המח"ר

"נשאף להעניק לכל ילד וילדה בעולם מוטיבציה וכלים להפוך למדענים, רופאים או מהנדסים".

חינוך מדעי - טכנולוגי

תוכנית המח"ר

במרכזי המח"ר לומדים בסביבות הלמידה משולבים רובוטים ואמצעי תקשוב מתקדמים. אחת התוצאות החשובות ביותר של למידה על פי עקרונות קונסטרוקטיביסטיים בסביבות למידה המשלבות רובוטיקה היא יכולתם של תלמידים לעבוד בצוות, להגיע במשותף למידע מתמטי ולהפכו לידע בר קיימא מתוך עניין ורצון.

מודל פדגוגי

מודל Ytek מושתת על סביבת למידה טכנולוגית המבוססת רובוטיקה – RBL
(Robotic Based Learning) המשלבת למידה מבוססת בעיות -PBL
(Problem Based Learning). המחקר מצביע שסביבה מתקדמת זו מפתחת בקרב הלומדים חשיבה מתמטית ודפוסי חשיבה של מהנדסים - EHoM
(Engineering Habits of Mind).

סגל ההוראה

סגל ההוראה של Ytek מורכב ממורים בעלי תארים אקדמאיים מתקדמים, הרואים בעבודתם שליחות. הצוות עובר הכשרות מקצועיות מקיפות הן בתחומים הדיסציפלינאריים והן בשיטות הוראה.

אולימפיאדת המח"ר

מנכ"ל Ytek בערוץ 20

 YTEK הוקמה במטרה לצמצם פערים

בחינוך מדי טכנולוגי בפריפריה

יצירת קשר

כתובת: מ.א מטה אשר, רגבה

טלפון: 04-8733769

שעות פעילות: 08:30-17:00

רגבה

  • 04-9554004
  • 04-8707061
  • מ. א. מטה אשר, מושב רגבה
  • ytek@ytek.org.il

קריית גת

  • קניון לב העיר, קריית גת